Onteigening in de Omgevingswet: een beetje nieuw water bij de oude wijn

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerGst. 2016/120
Pagina's (van-tot)658-663
Aantal pagina's6
TijdschriftDe Gemeentestem
Volume2016
Nummer van het tijdschrift7443
StatusPublished - sep.-2016

Citeer dit