(On)terecht buitenspel gezet. Sportprestaties voorspellen door systematische en gestructureerde beoordelingen

OnderzoeksoutputProfessional

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer4
Pagina's (van-tot)36 - 40
Aantal pagina's5
TijdschriftSportGericht
Volume74
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 20-aug-2020

Citeer dit