Ontgronden in een duurzaam ontwikkelingsperspectief

Paul Ike (Redacteur), Bert van der Moolen (Redacteur)

  OnderzoeksoutputAcademic

  39 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In dit boek wordt door 12 auteurs met een verschillende achtergrond ingegaan op de mogelijkheden om de winning van oppervlaktedelfstoffen - zoals zand en grind - samen te laten vallen met een goede, zorgvuldige geplande duurzame herinrichting van het gebied. Het accent wordt nog te eenzijdig gelegd op de winning als bedrijfseconomische activiteit en veel minder op de mogelijkheden tot herinrichting van het landschap.
  Originele taal-2Dutch
  Plaats van productieGroningen
  UitgeverijGeo Pers
  Aantal pagina's148
  ISBN van geprinte versie90-71971-24-4
  StatusPublished - jun-1990

  Keywords

  • oppervlaktedelfstoffenvoorziening
  • duurzaamheid
  • oppervlaktedelfstoffen
  • ontgronden
  • ontgrondingen
  • zandwinning
  • grindwinning
  • kleiwinning
  • herinrichting
  • ruimtelijk-functionele inpassing
  • ontgrondingenwet
  • ontgrondingsvergunning
  • recreatieplassen
  • ontgrondingsplassen
  • natuurontwikkeling
  • planologische inpassing
  • openluchtrecreatie
  • inpassing
  • locatiekeuze
  • maasplassen
  • Almere
  • Weerwater
  • ontgrondingsplas
  • LEP
  • Gebietsentwicklugsplan
  • Nordrhein-Westfalen
  • ontgrindingen

  Citeer dit