Ontgrondingen in de greep: De herziening van de Ontgrondingenwet

Paul Ike (Redacteur), Johannes Woltjer (Redacteur)

OnderzoeksoutputAcademic

48 Downloads (Pure)

Samenvatting

Nadat het voorontwerp van een Ontgrondingenwet met daarin een sectoraal beleidsnota-model voor de planning van ontgrondingen was afgewezen kwam de Minister van Verkeer en Waterstaat met het voorstel voor een structuurschema voor Ontgrondingen. Uitgangspunt in het voorstel was dat geen ontgrondingsvergunning wordt verleend die strijdig is met het provinciale streekplan of het gemeentelijke bestemmingsplan. In dit boek wordt het wetsvoorstel door twaalf auteurs vanuit verschillende achtergronden belicht.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijGeo Pers
Opdrachtgevend orgaanRijkswaterstaat
Aantal pagina's156
ISBN van geprinte versie90-71791-55-4
StatusPublished - 1994

Keywords

 • ontgrondingenwet
 • oppervlaktedelfsstoffen
 • nimby
 • structuurschema oppervlaktedelfstoffen
 • herinrichting
 • vergunningprocedure
 • ontgrondingsvergunning
 • winplaats
 • onteigening
 • aanwijzing
 • heffingen
 • bouwgrondstoffen
 • aanpassingsinrichting
 • beleidscoördinatie
 • pkb
 • winzone
 • zoekruimte
 • pkb-procedure
 • MER-plicht
 • beheer
 • fondsvorming
 • gecoördineerde vergunningbehandeling
 • compensatie
 • ontgrondingenplan
 • winrechten

Citeer dit