Ontwikkeling en uitvoerbarheid van een allergiedienst voor de eerste lijn.

Bertine M.J. Flokstra-de Blok*, Ellen Heijst ,van, J.W.H. Kocks, Joanna N.G. Oude Elberink, Marielouise Schuttelaar, J.L. van der Velde, Thys van der Molen, Anthony E.J. Dubois

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)5-12
Aantal pagina's8
TijdschriftNederlands tijdschrift voor allergie & astma
Volume21
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - feb-2020

Citeer dit