Ontwikkeling van romantische relaties en seksualiteit van Nederlandse adolescenten in context: Project STARS

Maja Dekovic, van de Bongardt Daphne, Laura Baams, Suzan M. Doornwaard, Wieke Dalenberg, Ellen Reitz, Judith Semon Dubas, Marcel van Aken, Geertjan Overbeek, Tom F. M. ter Bogt, Regina van der Eijnden, Ine Vanwesenbeeck, Elske Kunnen, Margaretha Timmerman, Paul van Geert

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

71 Downloads (Pure)

Zoekresultaten

  • Project STARS

    Verbeek, M. (Creator), Reitz, E. (Contributor), Daphne, V. D. B. (Contributor), Baams, L. (Creator), Doornwaard, S. M. (Contributor), Dekovic, M. (Contributor) & Aken, M. A. G. V. (Contributor), DANS - Data Archiving and Networking Services, sep.-2018

    Dataset