Ontwikkelingen in het agrarische erfrecht

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)p. 53 - 57
TijdschriftTijdschrift voor agrarisch recht
Volumenr. 2
StatusPublished - 2007

Citeer dit