Ontwikkelingen in het Turkse familierecht

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2017/69
Pagina's (van-tot)322-325
TijdschriftTijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
Volume2017
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 2017

Citeer dit