Ontwikkelingen in maatschappelijke verslaggeving

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)482-488
Aantal pagina's7
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume2003
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - nov-2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit