Ontwikkelingen rondom de persoonlijke aansprakelijkheid van vennoten van personenvennootschappen

Onderzoeksoutput: ArticleAcademic

Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's11
TijdschriftGroninger Civilistenblad
Nummer van het tijdschriftnovember
StatusPublished - nov.-2015

Citeer dit