Onzekere mate van zekerheid

Nancy Kamp-Roelands, Dick de Waard*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

82 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de CSRD wordt gevraagd om een assuranceopdracht gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Deze vraag leidt tot uitdagingen met betrekking tot het object van assurance, de robuustheid van de criteria, de diepgang van de werkzaamheden en het verkrijgen van assurancebewijs. Opnieuw komt het risico van een groeiende verwachtingskloof in beeld. In deze bijdrage wordt een beschouwing gegeven van de belangrijkste uitdagingen en het risico op een verwachtingskloof. Daarvoor wordt teruggegrepen op de historie van het assurance framework.
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer6
Pagina's (van-tot)115-124
Aantal pagina's10
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume97
Nummer van het tijdschrift3/4
DOI's
StatusPublished - 17-apr.-2023
EvenementDe Controle Verklaard - NBA, Amsterdam, Netherlands
Duur: 17-apr.-202317-apr.-2023

Keywords

  • CSRD
  • ESRS
  • Assurance
  • mate van zekerheid
  • criteria
  • inherente beperkingen
  • verwachtingskloof

Citeer dit