Ook voor kritische recensenten geldt: geen woorden, maar daden

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)110-113
Aantal pagina's4
TijdschriftRecht der Werkelijkheid
Volume35
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2014

Citeer dit