Oorlogen, megadoden en massamoorden in de twintigste eeuw

J.M.G. van der Dennen

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)156 - 186
Aantal pagina's31
TijdschriftVrede en Veiligheid. Tijdschrift voor internationale vraagstukken
Volume2
StatusPublished - 2001

Citeer dit