Oost-west verschillen in verklaringen voor ondernemingsprestaties

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  83 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)334-342
  Aantal pagina's9
  TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
  Volume78
  Nummer van het tijdschrift7/8
  StatusPublished - 2004

  Citeer dit