Ooststellingwerf: Een mesolitische jacht- en slachtplaats in Jardinga

W. Prummel, M.J.L.Th. Niekus, J.N. Bottema-MAC Gillavry, S. Bottema, R.T.J. Cappers

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)319 - 322
Aantal pagina's4
TijdschriftDe Vrije Fries
StatusPublished - 2003

Citeer dit