Op naar een nieuwe Pachtwet

D.W. Bruil

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)759 - 763
Aantal pagina's5
TijdschriftAgrarisch Recht
Volume12
StatusPublished - 2004

Citeer dit