Op wie rust binnen het stelsel van art. 6:174 en 6:181 BW de kwalitatieve aansprakelijkheid voor gebrekkige opstallen?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerAV&S 2018/3
Pagina's (van-tot)9-15
Aantal pagina's7
TijdschriftAansprakelijkheid, Verzekering & Schade
Volume2018
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - feb-2018

Citeer dit