Op zoek naar het juiste spoor. Bedrijventerrein Oosterhorn in Delfzijl

F. K. Atema

OnderzoeksoutputProfessional

855 Downloads (Pure)

Samenvatting

Groningen Seaports is als havenschap verantwoordelijk voor de bedrijventerreinen in Delfzijl en de Eemshaven. Een goede ontsluiting van deze bedrijventerreinen is erg belangrijk. De goederenspoorlijn (de zgn. stamlijn) in de Delfzijlse Oosterhornhaven stopt op dit moment nog aan de noordzijde van de Oosterhornhaven. Aan de zuidzijde van de haven is echter ook sprake van industrie en braakliggende gronden. De vraag die Groningen Seaports zich stelt is dan ook of de stamlijn in de Oosterhornhaven verlengd dient te worden naar de zuidzijde van het bedrijventerrein. Om antwoord op deze vraag te krijgen is gebruik gemaakt van interviews en literatuurstudie. Zo zijn bedrijven in de Oosterhornhaven, havenschappen en regionale terminals geïnterviewd. Daarnaast is gebruikt gemaakt van secundaire bronnen als boeken, (kranten)artikelen en internet.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's97
ISBN van geprinte versie9789058030818
StatusPublished - 2010

Publicatie series

NaamPublicaties van de wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde
VolumeEC 191

Citeer dit