Op zoek naar slimme gezamenlijke investeringskansen voor infrastructuur: Scenario’s voor een netwerk van netwerken

Robin Neef*, Stefan Verweij, Tim Busscher

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

31 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)38-43
TijdschriftNGinfraMagazine
Volume9
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2020

Citeer dit