Op zoek naar voorspellers van behandelingsgerelateerde uitkomsten bij oudere hoofd-halskankerpatientën

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)11-14
Aantal pagina's4
TijdschriftKanker Breed; tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Oncologie
Volume7
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2015

Citeer dit