Opbrengstgericht onderwijs-rekenen! wiskunde? Verslag 30ste Panama-conferentie 2012

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)20-31
Aantal pagina's11
TijdschriftReken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk
Volume31
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2012

Citeer dit