Open data is al honderd jaar oud

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer1
TijdschriftTijdschrift iBestuur/ambtenaar 2.0
Volume2012
StatusPublished - 2012

Citeer dit