Operations Management in een Antilliaanse context: Over plannen en organiseren

Onderzoeksoutput: Inaugural speechPopular

Samenvatting

Oratie gehouden bij de aanvaarding van het ambt van Buitengewoon Hoogleraar in Business and Management aan de University van Curacao Dr. Moises da Costa Gomez op dinsdag 9 mei 2017
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's22
StatusPublished - 9-mei-2017

Citeer dit