OPERATIVE TREATMENT OF ARTHROSIS DEFORMANS OF TEMPOROMANDIBULAR-JOINT - PRELIMINARY-REPORT

H BOSKER, L VANDIJK, R BRONS

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)48-50
Aantal pagina's3
TijdschriftInternational journal of oral surgery
Volume6
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1977

Citeer dit