Opgraving Leeuwarden-Bullepolder: Van vlaknederzetting op het hoogveen in de midden-ijzertijd tot terpbewoning in een klei-op-veengebied in de Romeinse tijd

Onderzoeksoutput

77 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijGroninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's430
VolumeGrondsporen
Uitgave38
StatusPublished - 2020

Publicatie series

NaamGrondsporen
UitgeverijGroninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen
Nr.38
ISSN van geprinte versie1875-4996

Citeer dit