Opgraving Wartena-Noord 2013 (GIA-131): onderzoek aan een huisterp en een oud verkavelingspatroon in het Friese klei-op-veengebied tussen Warten en Warstiens

OnderzoeksoutputProfessional

324 Downloads (Pure)

Samenvatting

De opgraving te Wartena-Noord had de vorm van een waarderend proefsleuvenonderzoek en werd uitgevoerd van 3 juni tot en met 2 juli 2013 door het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA). De belangrijkste archeologische onderzoeksvragen hadden betrekking op de opbouw en datering van de terp, de datering van het oude slotenpatroon en de eventuele relatie tussen terp en het slotenpatroon.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijGroninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's81
VolumeGrondsporen
Uitgave28
StatusPublished - 2017

Publicatie series

NaamGrondsporen
UitgeverijGroninger Instituut voor Archeologie
Volume28
ISSN van geprinte versie1875-4996

Citeer dit