Opinie: ‘Beweging moet geen levertraan zijn’

Rob Kam, Remo Mombarg

OnderzoeksoutputPopular

Samenvatting

Scholen moeten leerlingen meer laten bewegen. Dat is de boodschap van de nota ‘Plezier in bewegen’. Lector Remo Mombarg van de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool: ,,De jeugd moet verliefd worden op sport.’’‘Er komt een generatie aan die niet meer beweegt.’’ Remo Mombarg zegt het met de nodige zorg in zijn werkkamer van de Hanzehogeschool. ,,Zo’n 45 procent van de jongeren tussen 12 en 18 jaar beweegt niet genoeg, een kwart heeft geen enkele vorm van beweging.’’ Het aantal keren per week dat Nederlanders sporten is weliswaar toegenomen, maar de cijfers worden vertekend doordat er steeds meer actieve bejaarden bijkomen.
Originele taal-2Dutch
TijdschriftDagblad van het Noorden
StatusPublished - 19-sep.-2018

Citeer dit