Opinie: Foliumzuur en verrijking: terug bij af

Hermien de Walle, DJ de Smit, K Pal-de Bruin, Maarten Postma, Lolkje de Jong-van den Berg

OnderzoeksoutputProfessional

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)282-325
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume136
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 2001

Citeer dit