PvdD geeft haar unieke karakter op

OnderzoeksoutputPopular

Samenvatting

Zondag bestond de Partij voor de Dieren tien jaar. Het is een compliment waard. De partij heeft haar onderwerp - dierenwelzijn - hoog op de agenda weten te krijgen.
Vertaalde titel van de bijdrageOpinion article about the effect of the Party for the Animals
Originele taal-2Dutch
TijdschriftTrouw
StatusPublished - 30-okt-2012

Citeer dit