Opinion-shopping: Firm versus Partner-level Evidence

Beatriz Garcia Osma, Belen Gill-de-Albornoz Noguer*, Elena de las Heras Cristobal, Simona Rusanescu

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Aantal pagina's42
  TijdschriftAccounting and Business Research
  Vroegere onlinedatum17-aug-2021
  DOI's
  StatusE-pub ahead of print - 17-aug-2021

  Citeer dit