Opkomst bij verkiezingen: Onderzoeksrapportage in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving. (Bijlage bij: Tweede Kamer, 1998-1999, 26200, vii, nr.61)

OnderzoeksoutputAcademic

4171 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijMinisterie van Binnenlandse Zaken/Justitie
Aantal pagina's87
StatusPublished - 1999
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit