Oplossingsgerichte bezwaarbehandeling in de Algemene wet bestuursrecht

OnderzoeksoutputAcademic

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijVakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Groningen
Opdrachtgevend orgaanMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aantal pagina's55
StatusPublished - sep.-2022

Citeer dit