Opmerkingen en Mededeelingen, betreffende het Nederlandsch Regt

C.J.H. Jansen, J.E. Jansen

OnderzoeksoutputAcademic

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1-28
Aantal pagina's28
TijdschriftGroninger Opmerkingen en Mededelingen
VolumeXXX
StatusPublished - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit