Oppervlaktedelfstoffen: Verdeling van wintaken naar Europees niveau?

  OnderzoeksoutputAcademic

  72 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De maatschappelijke weerstand tegen winning van oppervlaktedelfstoffen is de laatste 20 jaar sterk toegenomen waardoor het erg moeilijk is geworden om nieuwe winlocaties te ontwikkelen voor grof zand voor cementbeton. Ondanks dat de Nederlandse overheid vele jaren heeft geprobeerd om effectievere regelgeving te realiseren worden er steeds grotere hoeveelheden bouwmaterialen ingevoerd, met name uit Duitsland en België en uit Scotland en Noorwegen. Het lijkt vrijwel zeker dat in de toekomst ook in de dichtbevolkte gebieden van Duitsland en België beperkingen zullen worden opgelegd aan de export (o.a. naar Nederland).

  Ondertussen kunnen de provincies in Nederland moeilijk overeenstemming bereiken over waar nieuwe winlocaties zouden kunnen worden ontwikkeld. Het theoretische verdeelmodel dat gehanteerd wordt kent verschillende tekortkomingen en dient verbeterd te worden. De wintaken gebaseerd op dit model dienen breder te worden onderbouwd. In dit artikel wordt een bredere aanpak voorgesteld die eventueel ook kan worden toegesneden op Europees niveau.
  Originele taal-2Dutch
  Plaats van productieGroningen
  UitgeverRUG - Faculty of Spatial Sciences
  Aantal pagina's12
  StatusPublished - jan.-1998

  Citeer dit