Kansen voor de regionale economie: De maatschappelijke impact van het programma ED2050

Jouke van Dijk, Gerwin Van der Meulen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

27 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het gebied rondom de Eems-Dollard is een krimpgebied. De regionale economie heeft het moeilijk en de ecologie van het Eems-Dollard-estuarium staat onder druk. Het programma Eems-Dollard 2050 werkt aan ecologisch herstel van het estuarium. In dit artikel gaan we na welke kansen en mogelijkheden de nu lopende pilotprojecten creëren voor de regionale economie.
Vertaalde titel van de bijdrageOpportunities for the regional economy - The social impact of the ED2050 program
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)157-165
Aantal pagina's9
TijdschriftLandschap
Volume37
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2020

Citeer dit