Optical Coherence Tomography Intensity Correlates with Extracellular Matrix Components in the Airway Wall

Orestes A Carpaij, Annika W M Goorsenberg, Julia N S d'Hooghe, Daniel M de Bruin, Richard M van den Elzen, Martijn C Nawijn, Jouke T Annema, Maarten van den Berge, Peter I Bonta, Janette K Burgess

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
95 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)762-766
Aantal pagina's7
TijdschriftAmerican Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Volume202
Nummer van het tijdschrift5
Vroegere onlinedatum30-apr.-2020
DOI's
StatusPublished - 1-sep.-2020

Citeer dit