Optical dephasing in doped solids

Laurens Wigbolt Molenkamp

Onderzoeksoutput

63 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het doel van mijn promotie onderzoek was in de eerste plaats te bekijken hoe algemeen toepasbaar deze zgn. geaccumuleerde foton echo methode is, Bovendien wilden we proberen sluitende bewijzen te vinden voor de geldigheid van een door onze werkgroep ontwikkelde theorie over optische defasering. Tenslotte wilden we ons onderzoeksterrein uitbreiden van de molekulaire mengkristallen die we van oudsher bestudeerden, naar amorfe en anorganische systemen. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Wiersma, Auke, Supervisor
Uitgever
StatusPublished - 1985

Citeer dit