Optimising acute stroke care organisation: a simulation study to assess the potential to increase intravenous thrombolysis rates and patient gains

Maarten Lahr*, D.J. van der Zee, Gert Jan Luijckx, Erik Buskens

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
119 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimising acute stroke care organisation: a simulation study to assess the potential to increase intravenous thrombolysis rates and patient gains'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Nursing and Health Professions

Medicine and Dentistry

Keyphrases