Optimization of energy distribution in smart grids

Ang Sha

Onderzoeksoutput

649 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het elektriciteitsnet verandert ingrijpend als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie en het sterk groeiende aandeel van duurzame energiebronnen. Deze transitie wordt veelal aangeduid met de term “Smart Grid”, waarin een actievere rol voor eindgebruikers binnen het distributienetwerk mogelijk is en waar eindgebruikers “prosumers” kunnen worden door zowel op kleine schaal duurzame energie op te wekken als energie op te slaan. Behalve het verbruik van energie produceert een prosumer ook energie dat verhandeld kan worden met andere eindgebruikers, waarmee het traditionele gebruikersmodel wordt verstoord. Om de transitie naar een distributienetwerk dat primair door de prosumers wordt geleid te faciliteren, stellen we een nieuwe strategie voor om de peer-to-peer energiedistributie binnen het Smart Grid te optimaliseren. Deze strategie gaat uit van de betrokkenheid van prosumers en houdt daarbij rekening met de energie die verloren gaat tijdens het energietransport evenals de structuur en fysieke restricties van het distributienetwerk. We evalueren de strategie op basis van verschillende synthetische distributienetwerken waarvan de topologie gebaseerd is op een van de volgende modellen: radial, random graph, small-world en complete graph. Daarnaast onderzoeken we een scenario waarin prosumers beschikken over de mogelijkheid om energie op te slaan. Nadat prosumers aan hun eigen vraag hebben voldaan, kan een eventueel overschot aan energie worden verkocht of opgeslagen om later te gebruiken of te verkopen. Hiervoor introduceren we een model van het opslagsysteem om de energiekosten van de prosumers die een bijdrage leveren aan de peer-to-peer energiedistributie te optimaliseren.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Aiello, Marco, Supervisor
  • Lazovik, Alexander, Co-supervisor
Datum van toekenning9-mrt.-2020
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-2341-8
Elektronische ISBN's978-94-034-2340-1
DOI's
StatusPublished - 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimization of energy distribution in smart grids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit