Optimization of RF- and DC-sputtered NbTiN films for integration with Nb-based SIS junctions

N. N. Iosad*, B.D. Jackson, T.M Klapwijk, S.N. Polyakov, P.N. Dmitriev, J.R. Gao

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimization of RF- and DC-sputtered NbTiN films for integration with Nb-based SIS junctions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Engineering

Material Science