Optimizing cancer therapy: a focus in molecular imaging

Vertaalde titel van de bijdrage: Het verbeteren van kankerbehandeling: een focus op moleculaire beeldvorming

Sietske Gaykema

  Onderzoeksoutput

  599 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Dit proefschrift is gericht op verbetering van de behandeling van kanker, door te kijken naar de optimale duur van de behandeling, detectie en monitoring van de behandeling. Het optimale chemotherapeutische regime werd geëvalueerd bij patiënten met gestational trophoblatic neoplasia. Detectie van targets in tumorlaesies evenals controle van respons op een behandeling werd geëvalueerd bij patiënten met borstkanker door middel van beeldvorming met radioactief gelabelde monoklonale antilichamen gericht tegen HER2 en VEGF-A.
  Vertaalde titel van de bijdrageHet verbeteren van kankerbehandeling: een focus op moleculaire beeldvorming
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Vries, Liesbeth, Supervisor
  • Schröder, Carolien, Co-supervisor
  • Brouwers, Adrienne, Co-supervisor
  • Lub-de Hooge, Marjolijn, Co-supervisor
  Datum van toekenning22-sep.-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  StatusPublished - 2014

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Het verbeteren van kankerbehandeling: een focus op moleculaire beeldvorming'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit