... or not to treat?

H van de Belt*, D Neut, [No Value] van Horn, HC van der Mei, W Schenk, HJ Busscher

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

51 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)358-359
Aantal pagina's2
TijdschriftNature Medicine
Volume5
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - apr-1999

Citeer dit