ORAL ARTERIAL AMMONIA TEST IN SECONDARY MALIGNANCY OF LIVER AND OTHER NON-CIRRHOTIC CONDITIONS

CH GIPS, GS QUE

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)15-20
  Aantal pagina's6
  TijdschriftActa hepato-Gastroenterologica
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1974

  Citeer dit