Oral treatment for patients with Buruli ulcer co-infected with HIV: think twice

Sandor Klis*, Tjip S. van der Werf, Richard O. Phillips, Fred S. Sarfo, Mark Wansbrough-Jones, Ymkje Stienstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)797-798
Aantal pagina's2
TijdschriftAids
Volume28
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 13-mrt.-2014

Citeer dit