Oral treatment of unconjugated hyperbilirubinemia

Anja Maria Hafkamp

Onderzoeksoutput

3098 Downloads (Pure)

Samenvatting

De ziekte van Crigler-Najjar is een ernstige, weinig voorkomende vorm van geelzucht. Kenmerk van de ziekte is ophoping in het lichaam van ongeconjugeerd bilirubine (UCB), een afbraakproduct van rode bloedcellen. Ophoping van UCB kan leiden tot neurologische schade. De gebruikelijke behandeling van de ziekte is fototherapie, waarbij de patiënt dagelijks vele uren onder een soort zonnebank moet doorbrengen. Dit tast het sociale leven van de patiënt erg aan. Bovendien wordt de behandeling met het stijgen van de leeftijd minder effectief. Promovendus Anja Hafkamp deed onderzoek naar een nieuwe behande­ling van deze ziekte. Doel was UCB in de darmen te “vangen” door middel van vet. Dit voorkomt heropname van UCB vanuit de darm in het lichaam. Door oraal toe te dienen medicatie werd de vetuitscheiding en daarmee de UCB uitscheiding via de ontlasting bevorderd. Bij patiënten met de ziekte van Crigler-Najjar waren de effecten relatief beperkt. Echter, een subgroep van de patiënten reageerde wél op de behandeling. Nader onderzoek moet duidelijk maken wat de verschillen veroorzaakt. Hafkamp verwacht dat deze nieuwe behandelmethode in de toekomst toegepast kan worden.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Sauer, Pieter, Supervisor
  • Verkade, Henkjan, Supervisor
Uitgever
StatusPublished - 2006

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Oral treatment of unconjugated hyperbilirubinemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit