Oranje Ten Onder: [samengesteld doorWerkgroep Voetbal en Statistiek

R. Gelder, P. Hopstaken, Ruud H. Koning, M. Koolhaas, G. Renes, G. Ridder

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademic

  69 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Aantal pagina's2
  TijdschriftTrouw
  Nummer van het tijdschrift2 July
  StatusPublished - 1994

  Citeer dit