Orbit-based dynamical models of Local Group dwarf spheroidal galaxies

Maarten Adriaan Breddels

Onderzoeksoutput

504 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit proefschrift hebben we nieuwe modellen ontwikkeld om de bewegingen van sterren in nabije sferoïde dwergsterrenstelsels te verklaren. Met deze modellen kunnen we de verdeling van donkere materie in deze systemen testen en deze valideren met waarnemingen. Er is een sterke interesse in de verdeling van donkere materie in de binnendelen van een sterrenstelsel, omdat kosmologische modellen verspellen dat de dichtheid sterk toeneemt in binnenste gebieden. Deze voorspellingen lijken niet overeen te komen met de waarnemingen van andere (grotere) sterrenstelsels. De vraag is, komen de waarnemingen van deze sferoïde dwergsterrenstelsels wel overeen met de kosmologische voorspellingen? Eerdere werken beweerde dat de kosmologische modellen niet werkte voor deze sterrenstelsels. Met onze modellen hebben we laten zien dat het niet mogelijk is de verdeling van donkere materie in de binnengebieden te bepalen. We kunnen echter wel zeer accuraat de verdeling van de donkere materie bepalen op een bepaalde afstand tot het centrum. Met deze resultaten hebben we een robuuste manier gevonden om kosmologische voorspellingen te vergelijken met waarnemingen. Zelfs kleine sterrenstelsels zoals bestudeerd in dit proefschrift zijn complexe systemen. Het sterrenstelsel Sculptor leek opgebouwd uit twee aparte dynamische componenten wanneer men de chemische samenstelling van de sterren bij de analyse betrok. Met behulp van onze modellen hebben we aan kunnen tonen dat deze twee componenten bestaan en echt dynamisch verschillen, zonder gebruik te maken van de chemische informatie.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Helmi, Amina, Supervisor
Datum van toekenning1-jul.-2013
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036763035
StatusPublished - 2013

Citeer dit