Order-strengthening in the ternary alloy Cu2NiZn

P.M. Bronsveld*, B. Ramaswami, G.J.L. van der Wegen, J.T.M. de Hosson

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  196 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)581-588
  Aantal pagina's8
  TijdschriftActa Metallurgica
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 1982

  Citeer dit