Organ Fibrosis: Triggers, Pathways, and Cellular Plasticity

Henricus A M Mutsaers*, Peter Olinga

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
241 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer55
Aantal pagina's2
TijdschriftFrontiers in Medicine
Volume3
DOI's
StatusPublished - 15-nov.-2016

Citeer dit