Organic anion transporter gene variants associated with plasma exposure and long‐term response to atrasentan in patients with diabetic kidney disease

J. David Smeijer, Jeroen V. Koomen, Donald E. Kohan, John J.V. McMurray, George L. Bakris, Ricardo Correa‐Rotter, Fan‐Fan Hou, Dalane W. Kitzman, Hirofumi Makino, Gert Mayer, Michal Nowicki, Vlado Perkovic, Peter Rossing, Sheldon Tobe, Hans‐Henrik Parving, Dick de Zeeuw, Hiddo J.L. Heerspink*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
43 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1098-1107
Aantal pagina's10
TijdschriftClinical Pharmacology & Therapeutics
Volume112
Nummer van het tijdschrift5
Vroegere onlinedatum27-jul.-2022
DOI's
StatusPublished - nov.-2022

Citeer dit